HarpAkademileriFuaye

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ

 27 Mayıs 2015, Çarşamba

 HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI

 Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi, Maslak-İSTANBUL

            PANEL PROGRAMI               

               14:00–14:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

   Hava Pilot Tümgeneral Recep YÜKSEL

                             Hava Harp Akademisi Komutanı                           

Ayşe Berris EKİNCİ

Dışişleri Bakanlığı, Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcısı

Süreyya Yücel ÖZDEN

GAMA Holding Yönetim Kurulu Başdanışmanı, DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı, Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesi Üyesi

14:30–15:20 ENERJİ GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL MESELELER

Prof. Dr. Hasan SAYGIN (Oturum Başkanı)

İstanbul Aydın Üniversitesi, Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı

Enerji Kaynakları ile Pazarları Arasında Türkiye’nin Durumu

İsmail Kürşad ÇAPANOĞLU

BOTAŞ, Uluslararası Projeler Daire Başkan Yardımcısı Vekili

“Petrol Fiyatlarındaki Değişim, Öngörüler ve Türkiye Akaryakıt Fiyatlarına Etkisi”

 

Dr. Erol METİN

SEM Enerji Çevre ve Lojistik Danışmanlık, CEO

15:20–15:50   Fuaye Alanının Gezilmesi ve Kokteyl

PANEL PROGRAMI

15:50–17:00 ENERJİ GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL MESELELER

Prof. Dr. Hasan SAYGIN (Oturum Başkanı)

İstanbul Aydın Üniversitesi, Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı

“Doğu Akdeniz’de Doğal Gaz Eksenli Stratejik Saflaşma ve Türkiye”

Doç. Dr. Sohbet KARBUZ

OME-Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği, Hidrokarbon Direktörü

 

“Enerjide Kalıcı Güvenlik için Enerji-Ekonomi-Ekoloji Karar Destek Sistemleri ile %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş”

 

Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR

Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı; Dünya Yenilenebilir Enerji Konseyi Başkanlar Kurulu Üyesi, Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye) Başkanı

 

“Türkiye Güneş Elektriği Piyasasını Büyütmek için 10 Pratik Öneri”

 

Ateş UĞUREL

Solarbaba-Türkiye Güneş Enerjisi Platformu, Kurucu

17:00–17:30   Tartışma, Soru ve Cevap

17:30–17:35   Anı Objelerinin Verilmesi

17:35–……    Harp Akademileri Komutanının Konuşması

      Orgeneral Abdullah RECEP

        Harp Akademileri Komutanı

17:35– ……   Fotoğraf Çekimi

BİYOGRAFİLER

Ayşe Berris EKİNCİ

Dışişleri Bakanlığı

Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcısı

 

1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1992 yılında ABD’deki “Boston College”ta finans alanındaki yüksek lisansını tamamlayıp, 1994 yılına kadar Türkiye Bankalar Birliği’nin Ekonomi Bölümü’nde çalışmıştır.

1994 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayıp, 1996-1999 yılları arasında Londra Büyükelçiliğimizde Üçüncü Katip, 1999-2001 yılları arasında Bakü Büyükelçiliğimizde İkinci Katip, 2003-2007 yılları arasında ise Birleşmiş Milletler Nezdindeki Daimi Temsilciliğimizde Başkatip ve Müsteşar olarak çalışmıştır. 2001-2003, 2007-2010 yılları arasında ise Enerji Dairesi’nde sırasıyla İkinci Katip ve Daire Başkanı olarak görev almıştır.

2010-2011 yıllarında Marsilya Başkonsolosu olarak çalıştıktan sonra 2012 Ocak ayından beri Dışişleri Bakanlığı’nda Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Süreyya Yücel ÖZDEN

GAMA Holding Yönetim Kurulu Başdanışmanı

DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı

Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesi Üyesi

İnşaat Yüksek Mühendisi olan Süreyya Yücel Özden, eğitimini O.D.T.Ü. ve İngiltere, Londra, Imperial College’ta tamamladı. GAMA HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başdanışmanı ve DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı’dır. 1963–1964 yıllarında özel mühendislik şirketlerinde çalıştı. Sonra, 1964–1965 yıllarında T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde araştırma ve şantiye mühendisi olarak görev yaptı. İki yıllık askerlik hizmetinden sonra, 1967–1978 yılları arasında, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda önce, Ulaştırma Sektörü Uzmanı, sonra, Sektörler Bölümü Müdürü olarak görev yaptı.

1978–1982 yıllarında TÜGSAŞ (Azot Sanayii T.A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, 1984–1990 yıllarında TEKEL Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, sonra da Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı idi. 1991 yılında kendi isteği ile Devlet hizmetinden ayrıldı. 1983 yılında ve 1991–1997 yılları arasında GAMA Endüstri A.Ş.’de çalıştı. 1997 yılı Ağustos ayında, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı. Üç yıl bu görevi yaptıktan sonra, tekrar kendi isteği ile ayrıldı. 28 yıl kamu hizmetinin yanı sıra, 1963–1964, 1982–1984 ve 1991–1997 ve 2001–2011 dönemlerinde, on dokuz yıl da, özel sektörde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevler yaptı. Ayrıca, 1970–1978 yılları arasında ODTÜ’de Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Fakülteleri’nde “part time” öğretim görevlisi olarak Ulaştırma Mühendisliği konusunda dersler verdi ve “Tez Çalışmaları”nı yönetti.

1989 yılında, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO)’nun 126.No.lu Teknik Komitesinin 2.No.lu Alt Komitesi Başkanlığı’na seçildi ve bu görevi devam ediyor. Ayrıca, Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesi’nde, önce, 2003-2005 döneminde, 3 yıl, Genel Sekreter, sonra da, 2005-2013 döneminde, 9 yıl, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Halen özel sektörde (GAMA Holding A.Ş.’de) çalışmaya devam ediyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseylerinde görev alıyor ve DEİK Enerji İş Konseyi Başkanlığı’nı üstlenmiş bulunuyor. Evli ve bir çocuğu var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Kurucu Üyesi, Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesi Derneği Üyesi, Yollar Türk Millî Komitesi Üyesi, Ankara Anadolu Kulübü Üyesidir.

Prof. Dr. Hasan SAYGIN

İstanbul Aydın Üniversitesi

Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı

 

Prof. Dr. Hasan SAYGIN, aslen “Niğde, Ulukışla’lı” olup, 31 Aralık 1960 tarihinde “İstanbul’da” doğdu. “Kabataş Erkek Lisesi’ni” bitirdikten sonra “Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Matematik Mühendisi olarak ve daha sonra gittiği “İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü’nden” “Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi” olarak mezun oldu. Askerliğini “Yedek Subay” olarak yaptıktan sonra doktora eğitimi için “Kanada’ya” gitti ve burada Université de Montréal, École Polytechnique de Montréal, Institut de Génie Énergétique’ten” “Doktor unvanını aldı. “İstanbul Teknik Üniversitesi’ne” dönerek bu üniversitede sırasıyla, 1994’te “Yardımcı Doçent”, 1996’da “Doçent”, 2002’de “Profesör” oldu.

Prof. Dr. Hasan SAYGIN, “İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü’nde” 1994–1999 yılları arasında “Müdür Yardımcılığı”, 2002-2003 yılları arasında ise “Müdürlük” ve “Nükleer Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanlığı” yaptı. Yine bu yıllarda önce “Nükleer Enerji Enstitüsü’nde” “Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği” ve “Enstitü Kurulu Üyeliği” görevlerini yaptı. Daha sonra Türkiye’nin ilk “Enerji Enstitüsü’nü” 2003 yılında “İstanbul Teknik Üniversitesi” bünyesinde kurdu ve 2003-2005 yılları arasında bu enstitünün “Müdürlüğü’nü”, “Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nı”, “Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği’ni” ve “Enstitü Kurulu Üyeliği’ni” yaptı. “İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Bilişim Enstitüsü’nün” kurucuları arasında oldu ve “Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nı”, “Bilişim Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği’ni” ve “Bilişim Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği’ni” yaptı. Prof. Dr. Hasan SAYGIN, bunların yanı sıra “İstanbul Teknik Üniversitesi’nde”, “Üniversite Senatörlüğü”, “Rektör Danışmanlığı”, “Sanal Ortamda Eğitim Merkezi Müdürlüğü”, “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda” 2003–2007 yılları arasında “Atom Enerjisi Komisyonu Üyeliği” ve “Atom Enerjisi Danışma Kurulu Üyeliği” görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Hasan SAYGIN, ayrıca, 2007–2009 yıllarında “Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde” “Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi” olarak görev yaptı. “İstanbul Teknik Üniversitesi’nden” 25 yılını doldurarak emekli oldu. Prof. Dr. Hasan SAYGIN, bundan sonra, 2010–2011 yıllarında “İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nı” ve 2010–2011 yıllarında, “İstanbul Aydın Üniversitesi, Rektör Yardımcılığı’nı” yaptı. Daha sonra 2011 yılında kısa bir dönem “İstanbul Aydın Üniversitesi Vekil Rektör’ü” olarak görev yaptı. 2011 yılından beri “İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı” olarak görev yapmaktadır. Yine “İstanbul Aydın Üniversitesi’nde” 2009 yılında “Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (EPPAM)” kurdu. 2010 yılında “İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Merkezi’ni (Istanbul Aydin University, Techno-Center) planladı ve kurdu. Daha sonra, 2012 yılında, “İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıbbi Bilimler Laboratuvarları’nı (Istanbul Aydin University, Medical Sciences Laboratories)” planladı ve kurdu. 2014 yılında “İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıbbi Bilimler Laboratuvarları’nı”, 21 yeni laboratuvarla eklemeler ve düzenlemeler yaparak genişletti.

Prof. Dr. Hasan SAYGIN, 2014 yılında “İstanbul Aydın Üniversitesi’nde” “İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (İAUYGAR)” kurdu. Halen müdürlüğünü yaptığı bu merkezi “Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)” ile irtibatlandırarak “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, Large Hadron Collider (LHC)” detektörlerinden biri olan “A Toroidal LHC Apparatus, ATLAS deneyine üye olmasını sağladı. Prof. Dr. Hasan SAYGIN son olarak ise, Türkiye’de ilk kez, “Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi-Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)”deki bir grup bilim insanı tarafından “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın-Large Hadron Collider (LHC)” enerjisinin yaklaşık 10 katı enerjiye sahip yeni bir çarpıştırıcı önerisi olarak sunulan “Gelecek Dairesel Çarpıştırıcısı-Future Circular Collider (FCC)” için fizik ve tasarım çalışmalarına “İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAUYGAR)” ekibinin katkısını vereceği protokolü kurucu grupla imzaladı. Ayrıca “İstanbul Aydın Üniversitesi’nde”, “Siyaset Akademisi” adı altında sertifika programlarını 2010 yılında başlattı ve sürdürmektedir. Yine bu çerçevede “Birleşmiş Kentler Okulu, Kentin Şifreleri”, “Risk ve Girişimcilik Okulu, Başarının Kodlar”, “Siyaset Akademisi-Ankara”, “Siyaset Akademisi Avrupa, Paris&Brüksel” ve “Siyaset Akademisi-İzmir”, “Siyaset Akademisi Avrupa2-Londra”, “Siyaset Akademisi-KKTC, Lefkoşa”, “Siyaset Akademisi-Ortadoğu/Kudüs” adları altında sertifika programlarını 2012 yılında, “Yerel Yönetimler Atölyesi: Strateji, Yöntem ve Kampanyalar” adlı altında sertifika programını 2013 yılında başlatmıştır ve genel koordinatörlüğünü yapmaktadır.

Bunların yanı sıra Prof. Dr. Hasan SAYGIN, “Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde (SAREN’de)” davetli öğretim üyesi olarak ders vermekte olup, aynı zamanda bu enstitüde yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmektedir. Bununla beraber, “Genelkurmay Başkanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü’nde (SAVBEN’de)” davetli öğretim üyesi olarak doktora tezleri yönetmektedir. Ayrıca 2003 yılından kapatıldığı Kasım 2011 yılına kadar “Genelkurmay ATASE ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi’nde (SAREM’de)” “Stratejik Özel Konular Uzmanı” olarak görev yaptı. Yine “Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi’nde (SAREM’de)” 2007 yılından “Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi’nin (SAREM’in)” kapatıldığı Kasım 2011 yılına kadar “Planlama ve Değerlendirme Kurulu (PDK) Üyesi” olarak da görev yaptı.

Bunların dışında, Prof. Dr. Hasan SAYGIN, 2005 yılında kurulan “Elektrik Enerjisi Kalite Enstitüsü (ELENKE’nin)” kurucularındandır ve 2005–2009 ve 2011-2013 yılları arasında “ELENKE’nin Başkanlığı’nıyapmış olup, ayrıca 2009–2011 yılları arasında ise “ELENKE’nin Yüksek Danışma Kurulu” üyeliğini yapmıştır. Ayrıca, 2009 yılında kurulan “Mimari Restorasyon Koruma Derneği’nin” kurucularından olup, 2009–2011 yılları arasında “Başkanlığı’nı” sürdürmüş olup, halen derneğin “Onursal Başkan’ıdır”. Prof. Dr. Hasan SAYGIN’ın çoğunluğu uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış ve uluslararası hakemli konferanslarda sunulmuş olmak üzere 185 adet yayın faaliyeti vardır ve bunlara 355’i uluslararası olmak üzere 455 kez atıf almıştır. “International Journal of Social Inquiry (IJSI), ISSN: 1307–8364”, adlı uluslararası derginin “Editorial Boardundadır. Ayrıca, “International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME), ISSN: 2146–0604”, adlı uluslararası dergiyi 2011 yılında çıkardı ve halen Honorary Editor”lüğünü yapmaktadır.

Bunların yanı sıra, “Applied Mathematics and Computation”, “Journal of the Energy Institute”, “Annals of Nuclear Energy”, “Journal of Applied Physics”, “Applied Thermal Engineering”, “Physica Scripta”, “International Journal of Thermal Sciences”, “International Journal of Social Inquiry (IJSI)”, “International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering” gibi uluslararası dergilerle Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi”, “Gazi Akademik Bakış Dergisi”, “Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi”, “Güvenlik Stratejileri Dergisi”, “Stratejik Araştırmalar Dergisi” ve “Sigma, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi” gibi ulusal dergilerde ve “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Temel Bilimler Araştırma Grubu’nda” Hakemlik yapmakta olup, bunların yanı sıra “İstanbul Aydın Üniversitesi Business Review dergisinin “Yayın Kurulu’ndadır” ve “Enerji Dergisi” “Akademik Danışma Kurulu’ndadır”. Ayrıca “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı” Kurul Üyesi olup, bunların yanı sıra “Canadian Nuclear Society (CNS)” ve “World Association of Soil and Water Conservation (WASWC)” üyesidir.

İsmail Kürşad ÇAPANOĞLU

BOTAŞ

Uluslararası Projeler Daire Başkan Yardımcısı

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu.

1989 yılında BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. Kısa sürelerle İstanbul Dağıtım Hatları Koordinatörlüğü ve LNG İthal Terminali şantiyelerinde Proje Kontrol Mühendisi olarak çalıştı.

1991 yılından bu yana uluslararası projeler üzerine çalışmaktadır. Halen BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde Uluslararası Projeler Daire Başkan Yardımcısı Vekili olarak görev yapmaktadır.

 

 

Dr. Erol METİN

SEM Enerji Çevre ve Lojistik Danışmanlık

CEO

 

Erol Metin, 1981 ODTÜ Metalurji Mühendisliği bölümü mezunudur. 1983 yılında aynı bölümde Master, 1987 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde, New Mexico Institute of Mining & Technology isimli üniversitede Malzeme Mühendisliği Doktora eğitimini tamamlamıştır. 1989–1993 yılları arasında ABD’de New Mexico Institute Mining & Technology isimli üniversitede Asistan Profesör olarak çalışmış ve Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında çeşitli makale ve yayınları bulunmaktadır. 1993–2003 yılları arasında ÇEVKO Vakfının (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) Genel Sekreterliğini ve aynı zamanda Vakfın ambalaj atıkları yönetimi işlemlerini yapan işletmesinin Genel Müdürlüğünü yapmıştır.

2003-2013 yılları arasında PETDER Petrol Sanayi Derneği’nin Genel Sekreterliğini ve aynı zamanda Atık Madeni Yağ Yönetimi yapan işletmesinin Genel Müdürlüğünü yapmıştır. Erol Metin aynı zamanda TOBB Petrol ve LPG Meclislerinin üyeliği ve çalışma grubu Başkanlıklarını da yürütmektedir. 2013–2014 yıllarında BP Petrolleri Türkiye A.Ş.’nin Dış İlişkiler Direktörlüğünü yaptıktan sonra kendi danışmanlık kuruluşu olan SEM Enerji’yi kurmuş ve aynı zamanda petrol ve enerji konularında akademik görevler yürütmektedir. Uzmanlık alanları ve yayınları arasında petrol, madeni yağ, enerji politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve atık yönetimi, malzeme ve metalurji mühendisliği konularında çeşitli ulusal ve uluslararası yayınlar ve editörlük deneyimleri; AB mevzuatı ve küresel enerji politikaları üzerinde çalışmalar; kurumsal temsil ve ulusal–uluslararası sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevler; kamu bürokrasisi, çevre, enerji ve mali mevzuat konularında detaylı ve güncel birikim; kamu kurumları, basın ve medya kuruluşları ile ilişkiler konularında 20 yılı aşkın deneyim; profesyonel sivil toplum örgütlerinin kurulması, geliştirilmesi ve kurumsallaştırılmasında 20 yılı aşkın deneyim yer almaktadır.

Doç. Dr. Sohbet KARBUZ

OME-Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği

Hidrokarbon Direktörü

Dr. Sohbet Karbuz, Paris’teki Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği’nde (OME) halen Petrol ve Gaz Direktörü olarak çalışmaktadır.

2004 yılında OME ye katılmadan önce Paris’te Uluslararası Enerji Ajansı’nda görev yapmıştır. Daha önceki yıllarda Türkiye, Almanya, İtalya ve Avusturya’da çeşitli kurumlarda araştırmacı ve yönetici olarak çalışmıştır.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini İTÜ Endüstri Mühendisliği, Doktorasını Avusturya’da Viyana Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri bölümünde yapan Karbuz, Viyana’da bulunan İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde de Ekonomi eğitimi yapmıştır.

 

 

Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR

Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı

Dünya Yenilenebilir Enerji Konseyi Başkanlar Kurulu Üyesi

Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye) Başkanı

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü’nde ve doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’nde tamamladı. 1981–2014 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi Makine ve Enerji Sistemleri Araştırma Biriminde Uzman Araştırmacı olarak çalıştı ve  1989 yılında Türkiye Rüzgar Atlası’nı hazırladı.

Kocaeli Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent ve Marmara Üniversitesi’nde yenilenebilir enerji konusunda Doçent oldu. Halen Marmara Üniversitesi’nde Yenilenebilir Enerji Profesörü olarak Enerji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. EUROSOLAR (Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye) Başkanı, Dünya Yenilenebilir Enerji Konseyi (WCRE) Başkanlar Kurulu Üyesi, WWEA (Dünya Rüzgar Enerji Birliği) Başkan Yardımcısı, Küresel %100 Yenilenebilir Enerji Ağı Türkiye Elçisi, WBA (Dünya Biyoenerji Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi, INES (Küresel Sorumluluk için Mühendis ve Bilim İnsanları Uluslararası Ağı) Yönetim Kurulu Üyesi,  Türkiye Çevre Platformu ve Temiz Enerji Platformları Koordinatörü ve BSNN (Karadeniz Gönüllü Çevre Kuruluşları Ağı) Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

2011 yılından itibaren, her yıl Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği tarafından İstanbul’da düzenlenen, Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferanslarının Konferans Başkanlığını yürütmektedir.​

 

Ateş UĞUREL

Solarbaba-Türkiye Güneş Enerjisi Platformu

Kurucu

Ateş Uğurel, İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesinden Kimya Mühendisliği Lisans ve Çevre Bilimleri Yüksek Lisans dereceleri ile mezun oldu.

20 yılı aşkın bir süre kurucusu ve ortağı olduğu şirketlerde, güneş elektriği uygulamaları yaptı. Kurmuş olduğu Solarbaba platformu aracılığı ile sektörün gelişmesine, yaygınlaşmasına ve tanınmasına katkıda bulunmakta, çok sayıda sektör dergisi, ekonomi dergileri, gazeteler, radyo ve ulusal / uluslararası televizyon kanallarında konu hakkında bilgi vermektedir.

Bir dönem GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği) başkanlığını yapmış olan Ateş Uğurel, Türkiye’nin ilk güneş rehberini çıkaran ekipte ve Temiz Dünya Platformu ortağı olarak 2012 EUROSOLAR özel ödülünü alan Antalya Güneş Ev’i faaliyete geçirenler arasında yer almıştır.

 

 

Yrd. Doç. Dr. Filiz KATMAN

İstanbul Aydın Üniversitesi

Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu Başkanı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Öğretim Üyesi

Yardımcı Doçent Doktor Filiz Katman lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümü, yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümü, doktora derecesini Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm programından almıştır.

Yale Üniversitesi Savaş, Çatışma ve Düzen Programı, NATO Uluslararası Okulu ile NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nde tam burslu olarak sertifika programlarını tamamlamıştır. Türk-Alman ve Türk-Amerikan Genç Liderler Programı’na seçilen Dr. Katman halen İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) Müdürü ve EPPAM Policy Review Editörü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda ödül ve burs alan Dr. Katman küresel iklim değişikliği, enerji politikaları, enerji güvenliği, terörizm, güvenlik, siyasal şiddet, siber tehditler ve NATO hakkında ulusal ve uluslararası makale ve kitapların yazarıdır. BBC World News’ta uzman olarak görev yapan Dr. Katman TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu üyesi ve TÜBİTAK Akademik Araştırma Fonları Programı’nda Gözlemci Panelist’tir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *